استادان مرکز آموزش

پیانو :  – جلال برآبادی – لینا بیت
گیتار : فیروز ویسانلومهرزاد اسکندری
فاطمه عباسیماه منیر ایمانلو
ویولون :  شیرین صمدپور
ویولنسل : آنار اطاعتی
هارمونیکا : محسن مهاجر
تئوری موسیقی و علوم آهنگسازی: امین سالمی
سلفژ :‌‌ محمدرضا آقایی
آواز پاپ : جلال برآبادی
درامز و آهنگسازی با نرم افزار: بهنام شهرکی
آواز ایرانی : مهیار شادُروان – سیما نوروزیان
تار و سه تار : مسعود زاهدی پورمریم پناهی
عود: محمدرضا آقایی
سنتور : امین سالمیفردین فیروزکوهیدنیا دبیری
کمانچه : همایون خرم
نی : سعید اسماعیلی
دف و تمبک و کاخن: محمد صبور
موسیقی کودک : مریم پناهی