در سن پانزده سالگی یادگیری پیانو را نزد استاد روبن آغاز کرد و نزد دکتر آربی بابومیان فراگیری پیانو را ادامه داد
دوره های تکمیلی و حرفه ای پیانو را نزد پروفسور تنگیز شاولوخاشویلی سپری کرد
سپس به فراگیری هارمونی مقدماتی نزد دکتر فرید عمران و دوره های تکمیلی هارمونی و کنترپوان را نزد دکتر کامبیز روشن روان در آموزشگاه سرایش سپری کرد دوره های فرم و آنالیز را نزد استاد تنگیز شاولوخاشویلی
ارکستراسیون نزد استاد علی اکبر قربانی
گذراند
نزد استاد علی خوانساری به فراگیری سه تار و ردیفهای موسیقی ایرانی نیز پرداخت ایشان بصورت حرفه ای به فعالیت در زمینه آهنگسازی ، تنظیم ، رهبری ، نوازندگی و تدریس پیانو و دروس تخصصی موسیقی و آهنگسازی مشغول است
کلاس های ایشان در مرکز آموزش موسیقی نغمه مهر روزهای شنبه برگزار میشود