مهیار شادُروان
مدرس آواز ایرانی

● بهره مند از تعالیم استادان محسن کرامتی،فریدون مشیری،دکتر حسین عمومی،محمدرضا شجریان و…
● دارای  بیش از 20 سال سابقه تدریس آواز در دانشگاههای داخلی و خارجی و مراکز معتبر موسیقی و تربیت خوانندگان موثر و فعال در حوزه موسیقی کشور ● همکاری با موسیقیدانان برجسته و گروههای معتبر موسیقی در داخل و خارج از کشور و انتشار آلبوم آنها
●تالیف کتاب مشق عشق(تلفیق شعر و موسیقی)و مقالات متعدد آسیب شناسی موسیقی
●عضو کانون خوانندگان سنتی خانه موسیقی
کلاس های آواز ایشان در مرکز آموزش موسیقی نغمه مهر روزهای یکشنبه برگزار می شود