مریم پناهی
مدرس تار و سه تار و موسیقی کودک

نواختن سه تار را از سال ١٣٧۶ نزد استاد اتابک الیاسی شروع و در محضر استاد داریوش پیرنیاکان , استاد حمید سکوتی و استاد بهرام جمالی , استاد مسعود شعاری به نواختن سه تار پرداخت . از سال ١٣٨۴ تدریس در آموزشگاههای تهران را شروع کرد در سال ١٣٨٧ با تاسیس ارکستر آکادمیک تهران , به عنوان نوازنده سه تار وارد این ارکستر شد و در سال ١٣٩١ به عنوان نوازنده مهمان در ارکستر آراتا حضور پیدا کرد . سپس تار را هم نزد استاد مسعود زاهدی پور شروع به یادگیری کرد
مدرس ساز سه تار از سال ۱۳۸۴
مدرس موسیقی کودک از سال ۱۳۸۹
کلاس های تار و سه تار ایشان روزهای شنبه و یکشنبه
و موسیقی کودک روزهای پنج شنبه در مرکز آموزش موسیقی نغمه مهر برگزار میشود