فردين فيروزكوهي
مدرس سنتور

نوازندگی سنتور را نزد رضامشايخي ، امين سالمي ،ميلاد كيايي، پرويز مشكاتيان و استاد كامكار فراگرفت و پس از اتمام دوره دانشگاه به آهنگسازی و نوازندگی سنتور و تدریس سنتور پرداخت
سابقه همكاري با اركستر اكادمي هنر, اركستر صداي جمهوي اسلامي ,اركستر ريان,اركستر تِدرگ, اركستر آواي خاموش و
ضبط آلبوم و كنسرتهاي متعدد در تهران
ایشان همچنین
آهنگساز وسرپرست گروه موسیقی آواي خاموش است