سابقه تدریس ۲۴ سال ساز پیانو ،آواز پاپ،مقدماتی ویلن،

آهنگسازی موسیقی فیلمهای کوتاه اشک، ره سپران،رقص ماهی،ویلان و سیلان،اجرای تکنوازی پیانو و آواز در شهرهای سبزوار،نیشابور،مشهد،تهران،رهبری ارکسترهای آموزشگاههای سونار،افرا،آوای سپهر،رهبری و آهنگسازی گروه کرال آماتورها ،کسب مقام دوم وسوم
در جشنواره موسیقی فجر به عنوان خواننده باس در گروههای کرال آناهید و دیسونانس،دانش
آموخته دانشگاه هنر در رشته نوازندگی پیانو ،فارغ التحصیل رشته رهبری ارکستر.