از نوجوانی فراگیری ویولن را آغاز کرد. دوره های عالی ویولن ایرانی و همینطور اتودهای تکمیلی ویولن کلاسیک را در محضر بابک شهرکی نواخت  و همچنین دوره های تکمیلی ویولن کلاسیک را نزد استاد رضا عالمی و استاد ابراهیم لطفی گذراند.
وی به عنوان نوازنده  در ارکستر های مختلف مشغول به فعالیت است..
(( ارکستر آکادمیک تهران، ارکستر مشرق زمین، ارکستر سرزمین مادری ، ارکستر آوایی حزین،. ارکستر آلنام . کوارتت خرم و…..))
سابقه همکاری با خوانندگان و گروه های مختلف پاپ  من جمله گروه چارتار را داشته  است